วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาษาน่ารู้สู่อาเซียน

ภาษาอาเซียน


 เวียดนาม
 สบายดีไหมแอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง 
 ยินดีที่ได้รู้จักเริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ... 
 พบกันใหม่แหนกัปหลาย 
 ลาก่อนต๋ามเบียด 
 นอนหลับฝันดีจุ๊กหงูงอน 

พม่า
 ขอบคุณเจซูติน บาแดเจ-ซู-ติน-บา-แด
 สบายดีไหมเนก็องบาตะล้าเน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
 ยินดีที่ได้รู้จักตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแดตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
 พบกันใหม่อะติดตุ๊ยอะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
 ลาก่อนเจ๊ะ โจร แม่เจ๊ะ-โจน-แม่
 นอนหลับฝันดีอิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะอิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ


กัมพูชา
 ง่วงนอนงุยเดกงุย-เตก
 สบายสบบายสบ-บาย
 ไม่สบายมึนสรวลครวลมึน-สะ-หรวน-ครวน
 มีความสุขเมียนเซกกะไดซกเมียน-เซก-กะ-ได-ซก
 เหนื่อยเอ่าะก็อมลังเอ่าะ-ก็อม-ลัง
 ชอบจวนจึตจวน-จึด
 ไม่ชอบมึนจวนจึตมึน-จวด-จึด
 

 อินโดนิเซีย
  ปิดตู-ตุ๊บ
  ทำงาน เบอ-ระ-เกอ-จา
  หิวลา-ปา-ระ
  กิน มา-กัน
  กระหา    ฮา-อุส
  


ลาว 
 เชิญเล่าแนเด้อ 
 ใช่แม่นแล้ว 
 ไม่ใช่บ่แม่น 
 อากาศดีจังอากาดสบายจัง 
 อากาศร้อนมากอากาดฮ้อน 
 อากาศหนาวมากอากาดหนาว 
 ไม่เป็นไรบ่เป็นหยังบรูไน

 ลาก่อนเซลามัต ติงกัล 
 นอนหลับฝันดีมิมปิ๊ มานิส
  (mimpi manis) 
 เชิญเม็นเจ็มพุด (menjemput)
 ใช่ยา (ya) 
 ไม่ใช่ทีแด๊ก (tidak) 
 อากาศดีจังบาอิค คอค่า (baik cauca) 
 


มาเลเซีย 
 ขอบคุณเตริมา กะชิ 
 สบายดีไหมอาปา กาบา 
 ยินดีที่ได้รู้จักเจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
  (gembira dapat bertemu anda)
 พบกันใหม่เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
 
ฟิลิปปินส์

สวัสดี          กูสมุสตา
ขอบคุณ      สาลามัต
ใช่             โอ้โอ
น้ำ             ทูบิ๊ก
ครีม            ครีม

สิงค์โปร์

สวัสดี         หนีห่าว
ข้าว            หมี
ไก่              จี
น้ำชา          ฉา
น้ำ               ฉุ่ย


จัดทำโดย

น.ส. บุษยารัตน์   ศูนย์จันทร์
น.ส. สุนิสา พรมนาด
น.ส. จรีภรณ์ เหลาแตว

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลไม้อีสานเราเด้อ จร้า

                                                                           ผลไม้อีสานบ้าเฮา


ภาษาอีสาน=หมากแงว
ภาษากลาง=มะแงวป่า


ภาษาอีสาน=หมากเขียบ
ภาษากลาง=น้อยหน่า

ภาษาอีสาน=หมากโม
ภาษากลาง=แตงโม

ภาษาอีสาน=หมากฮุ่ง
ภาษากลาง=มะละกอ


ภาษาอีสาน=หมากน้ำเต้า

ภาษากลาง=น้ำเต้า


ภาษาอีสาน=บักขามป้อม
ภาษากลาง=มะขามป้อม


ภาษาอีสาน=หมากนม
ภาษากลาง=หมากน้ำนมภาษาอีสาน=หมากผีผ่วน
ภาษากลาง=หมากนมแมวภาษาอีสาน=หมากไข่
ภาษากลาง=หมากนมสาว
ภาษาอีสาน=หมากเบ็น
ภาษากลาง=มะเบ็น

สามาชิกผู้จัดทำ
น.ส. บุษยารัตน์ ศูนย์จันทร์
น.ส. สุนิสา พรมนาด
น.ส.จรีภรณ์ เหลาแตว

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

ธงกลุ่มสมาชิกอาเซียน

ธงประเทศกลุ่มอาเซียน


ธงชาติประเทศไทย

ธงชาติประเทศเวียดนาม

ธงชาติประเทศกัมพูชา

ธงชาติประเทศสิงค์โปร์

ธงชาติประเทศอินโดนิเชีย

ธงชาติประเทศลาว

ธงชาติประเทศฟิลิปินส์


ธงชาติประเทศพม่า


ธงชาติประเทศบรูไน

ธงชาติประเทศมาเลเชีย


รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ

น.ส.  บุษยารัตน์ ศูนย์จันทร์
น.ส.     สุนิสา    พรมนาด
น.ส.  จรีภรณ์ เหลาแตว

เสนอ
นาย ไพโรจน์ เจริญอินทร์


วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 20 สิงหาคม 2555
การเพิ่มนาฬิกา ใส่บล็อก

รายชื่อสมาชิก
1. นางสาว บุษยารัตน์ ศูนย์จันทร์
2. นางสาวสุนิสา พรมนาด
3. นางสาว จรีภรร์ เหลาแตว

หมาน่ารัก